گواهینامه ایزو 13485 چیست؟

ایزو 13485 مزایای گواهینامه ISO 13485 گواهینامه ISO 13485 مزایای بی شماری را برای سازندگان تجهیزات پزشکی فراهم می کند. تولیدکنندگانی که گواهینامه دارند تعهد خود را به تولید محصولات با کیفیت بالا که الزامات قانونی را برآورده می‌کنند یا فراتر از آن هستند، نشان می‌دهند و در عین حال …