ارزیابی نام تجاری

ارزیابی نام تجاری در اين متن اطلاعاتي در رابطه با ارزیابی نام تجاری ارائه شده است: الزامات ارزیابی برند پولی یک مشخصه توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO) برای روش ها و روش های اندازه گیری ارزش یک نام تجاری است. این استاندارد توسط کمیته فنی ISO / TC 289 …

سنجش میزان رضایتمندی مشتری

سنجش میزان رضایتمندی مشتری در اين متن اطلاعاتي در رابطه با سنجش میزان رضایتمندی مشتری ارائه شده است : این استاندارد طبق ضوابط و مقررات بین المللی جهت مدیریت و برنامه ریزی رضایتمندی مشتریان می باشد. ایزو ۱۰۰۰۴ جهت رضایتمندی بیشتر، مشتریان را در خصوص طرح، برنامه ریزی و اجرا …

اندازه گيري رضايت مشتريان

اندازه گيري رضايت مشتريان در اين متن اطلاعاتي در رابطه با اندازه گيري رضايت مشتريان ارائه شده است: استاندارد ایزو 10004 یک راهنمای عمومی و از خانواده ایزو 9000 می باشد که برای طراحي، برنامه ريزی و اجرای فرآيند پایش و اندازه گیری رضایت مشتريان تدوین شده است. این استاندارد …