معمای حل نشده دنیای مدیریت منابع انسانی!

معمای حل نشده دنیای مدیریت منابع انسانی!       حفظ افرادی که عملکرد ضعیفی دارند، چه بخواهیم و چه نخواهیم یک نوع مجازات برای افرادی محسوب می‌شود که عملکرد عالی و درخشان دارند چرا که آنها هم به این نتیجه می‌رسند که تفاوتی در ارائه عملکرد قوی و ضعیف …

مزایای پیاده‌ سازی ERP

مزایای پیاده‌ سازی (ERP)     مدیریت منابع برنامه‌ریزی‌ منابع‌سازمانی(ERP) علم و فن مدیریت منابع است، بسته نرم افزاری کاربردی درون سازمانی، جامع و سازمان نگر، ماژولار، استاندارد و شامل یک مجموعه از ماژول‌های یکپارچه، آماده راه اندازی، از پیش طراحی و مهندسی شده، قابل تنظیم و پیکربندی بر اساس …

سیستمهای کنترل موجودی(ERP)

سیستمهای کنترل موجودی(ERP)     اجزای یک سیستم ERP نرم افزار ERP – هسته اصلی هر سیستم ERP بخش نرم افزار آن است. نرم افزار ERP در عمل بر مبنای زیر برنامه های کاربردی قرار دارد. هر یک از زیر برنامه های کاربردی فعالیتهای عملیاتی بخشی از سازمان را به …

نرم افزار کنترل پروژه و مدیریت پروژه

نرم افزار کنترل پروژه و مدیریت پروژه     فرایند کنترل پروژه کنترل پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه ، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه ، که از ابزار و تکنیکهای خاص خود در انجام این …