مدل آدکار (ADKAR)

مدل آدکار (ADKAR):

تغییر اغلب فرآیند پیچیده و دشوار است و امری اجتناب ناپذیر است. مدیریت تغییر در سطح شخصی و سازمانی نیاز به تفکر جدید، مدل های جدید برای تغییر و چارچوب ها و ابزارهای جدید برای اجرای بدون اشکال تغییر دلخواه را فراهم می کند. ADKAR  را می توان به طیف وسیعی از تغییرات اعمال کرد تا ریسک موفقیت را تغییر دهد. تغییری که در سطح فردی به منظور تغییر گروه یا سازمان رخ دهد، همه افراد داخل آن گروه باید تغییر کنند. بهترین مدیر پروژه، دیدگاه یا راه حل، نتایج تغییرات موفقی نخواهد داشت. راز موفقیت تغییر ریشه در چیزی بسیار ساده است: چگونه برای تسهیل تغییر با یک نفر.

برای تأثیر تغییر در سازمان ها، کسب و کارها و جوامع ما ابتدا باید بدانیم چگونه تغییرات فردی را تحت تاثیر قرار می دهیم. اغلب کمک به تغییر فرد می تواند مبهم باشد، و ADKAR جهت و ساختار را فراهم می کند.

ADKAR  سیر موفقیت آمیز فرد را از طریق تغییرات نشان می دهد. هر مرحله از مدل نیز به طور طبیعی متناسب با فعالیت های معمول و مرتبط با مدیریت تغییر است.

بطور مثال:

Awareness:

آگاهی از دلایل کسب و کار برای تغییر. هدف (نتیجه) آگاهی، ارتباطات اولیه مربوط به تغییر سازمانی است.

Desire:

تمایل به تغییرات شرکت در آن. هدف (نتیجه) گرایش، حمایت و مدیریت پایدار است.

Knowladge:

دانش در مورد چگونگی تغییر. هدف (نتیجه) دانش، آموزش و مربیگری است.

:Ability

توانایی تغییر یا تحقق در سطح عملکرد مورد نیاز. هدف (نتیجه) توانایی، از آموزش بیشتر، تمرین و زمان است.

:Reinforcement

تقویت برای تضمین وقفه یا تأخیر در تغییرات. هدف (نتیجه) تقویت، سنجش پذیرش، اقدام اصلاحی و شناخت تغییرات موفق است.

اهداف و نتایج تعریف شده توسط ADKAR متوالی و تجمعی هستند، آنها باید به منظور تغییر موثر و پایدار به دست آیند.

 

برای مشاور ایزو و مشاوره سیستمهای بهره وری نوین با آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

این مجموعه یکی از پیشتازان این حرفه در زمینه مشاوره استراتژی و سایر سیستمهای مدیریتی می باشد.

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید.

مشاور  EFQM تخصص ماست.

ایزو 9001 با آریان گستر

02177942240-77959675

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'