مدیریت منابع انسانی اجتماعی

مدیریت منابع انسانی اجتماعی چیست؟ مفهومی نو در مدیریت منابع انسانی در تلفیق مفاهیم HRM و CSRt اورلینسکی و سوانسون (2017) مفهوم جدیدی را معرفی کرده اند که سیاست ها و راهبردهای مسئولیت پذیر اجتماعی را به سمت کارمندان هدایت می کند. “مدیریت اجتماعی منابع انسانی“ یا SRHRM،فرضیه های جدید …

اشتباهات در گویندگی

اشتباهات در گویندگی متن زیر در مورد اشتباهات در گویندگی مطالالبی را ذکر می کند:     پرهیز از اشتباهات رایج در فن بیان و گویندگی لازم نیست نتیجه‌گیری اخلاقی و تفاسیر شخصی را بازگو کنید. نتیجه‌گیری‌های اخلاقی وقتی داستانی را روایت می‌کنید، چه مربوط به خودتان باشد و چه …

5 بیماری مدیریتی…

5 بیماری مدیریتی… فقدان هدفی مشخص و پایدار؛ این بیماری وقتی رخ می‌دهد که اهداف و استراتژی‌های سازمان مکرراً تغییر می‌کنند یا اصلاً سازمان هدف مشخص و تعریف‌شده‌ای ندارد،در این حالت تلاش‌ها هدر خواهد رفت زیرا هیچ مقصد مشخص و ثابتی وجود ندارد که کارکنان در راستای آن تلاش کنند. …