حلقه‌ی عادت

حلقه‌ی عادت متن زیر در مورد حلقه‌ی عادت های فردی می پردازد:     شکل‌گیری عادت‌ها مسیری حلقه‌مانند را می‌پیماید که ۳ عنصر اصلی دارد: برانگیزاننده یا تریگر (Trigger): تریگرها ما را برای انجام عملی خاص برانگیخته می‌کنند. اقدام: منظور کارهایی است که در پاسخ‌دهی به تریگرها انجام می‌دهیم. پاداش: …

10 عادت اشتباه در جلسات

10 عادت اشتباه مرگبار در جلسات به 10 عادت اشتباه مرگبار در جلسات موارد زیر دقت بفرمایید: اشتباهات زیر باعث نتایج پیش بینی نشده در جلسه و گاهی منجر به شکست: – لباس چروک و اتو نشده -آدامس جویدن -آرایش غلیظ -کفش‌های کهنه -حالت بد بدن -عطر زیاد -عدم تماس …