۱۲ توصیه برای مدیریت زمان و برنامه ریزی که زندگی‌تان را تغییر می‌دهد

۱۲ توصیه برای مدیریت زمان و برنامه ریزی که زندگی‌تان را تغییر می‌دهد هر روز قبل از این‌که به خواب بروید، چند دقیقه را صرف یادآوری این موارد کنید: ➖ من به خاطر امروز بی‌نهایت شکرگزارم. ➖امروز چیزهای زیادی یاد گرفتم – این چیزها چه بودند؟ ➖ امروز چیزهای زیادی …