اشتباهات در گویندگی

اشتباهات در گویندگی     لازم نیست که مرتبا نتیجه‌گیری‌کنید پرهیز از اشتباهات رایج در فن بیان و گویندگی،لازم نیست نتیجه‌گیری اخلاقی و تفاسیر شخصی را بازگو کنید،وقتی داستانی را روایت می‌کنید، چه مربوط به خودتان باشد و چه مربوط به شخصی دیگر، لازم نیست که مرتبا نتیجه‌گیری‌های اخلاقی و …