دیگران به ما گوش دهند

چه کار کنیم دیگران به ما گوش دهند؟ چه کار کنیم دیگران به ما گوش دهند؟با ما همراه بمانید: ♦با مدیر خود حرف می‌زنید اما به‌سادگی می‌توانید تشخیص دهید که حواس او پیش شما نیست،برای این‌که حرفتان نماند سر دلتان، سفره دل را پیش یکی از همکاران باز می‌کنید، اما …