فروش ایزو

فروش ایزو و تندیس و گواهینامه یکی از مقوله های خطرناکی است که مدتی است در کشور ایران پدید آمده است. شاید برای بسیاری از صنعتگران ,بازرگانان و شرکت ها پیش آمده باشد که طی تماس تلفنی یا ایمیل و ….به آنها اعلام شده که با واریز مقداری وجه در …