کمتر مدیریت کنید و بیشتر رهبری کنید

کمتر مدیریت کنید و بیشتر رهبری کنید کمتر مدیریت کنید و بیشتر رهبری کنید با همراه بمانید: ♦ بسیاری از صاحبنظران، “جک ولش” را بزرگترین و موفق ترین مدیر عامل قرن بیستم میدانند،توصیه های او خطاب به مدیران و رهبران، توصیه هایی ناب و ارزشمند و برآمده از تجارب کم …

تصمیم گیری های لحظه ای

تصمیم گیری های لحظه ای تصمیم گیری های لحظه ای را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: تصمیم گیری مناسب یکی از مهارت هایی است که در هر لحظه و هر جایی حائز اهمیت می باشد،کارشناسان هنگام بحث درباره ی این کار عموماً استراتژی های خود را بر اساس …