ترکیب نادانی و خودخواهی

ترکیب نادانی و خودخواهی ترکیب نادانی و خودخواهی را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ماری آنتوانت، آخرین ملکه فرانسه، به گرسنگانی که گفته بودند نان نداریم بخوریم، گفته بود به جایش کیک بخورید! به همین سادگی. جهت مشاوره ایزو و بالا بردن سیستم کیفیت سازمان خود می توانید با کارشناسان آریان …

یافتن تهدید های کسب و کار

یافتن تهدید های کسب و کار یافتن تهدید های کسب و کار را در متن زیر مطالعه بفرمایید: 1- تهدید های مالی: چه تهدید هایی ممکن است به طور جدی بر شرایط مالی شما تاثیر بگذارد؟ (این می تواند قیمت پایین رقبا، مسایل مالی مربوط به شریک باشد.) 2- تهدیدهای …