افت عملکرد کارکنان سازمان

افت عملکرد کارکنان سازمان افت عملکرد کارکنان سازمان را در متن زیر دنبال بفرمایید: قسمت بعدی ۴- اعتراف کنید: «صادق و صریح باشید»گفت‌وگو را این‌ طور شروع کنید: خبر بدی برایتان دارم. این رویکرد، توجه او را جلب می‌کند و مطمئن می‌شوید که سوء تفاهمی برایش ایجاد نمی‌شود. جهت  مشاور ایزو در …

۴۷ توصیه درباره تدوین استراتژی فروش از زبان حرفه‌ای‌ها

۴۷ توصیه درباره تدوین استراتژی فروش از زبان حرفه‌ای‌ها ۴۷ توصیه درباره تدوین استراتژی فروش از زبان حرفه‌ای‌ها را در متن زیر دنبال کنید:     قسمت هفتم ۹- متناسب با مشتری، شیوه‌ی بیان‌تان را تغییر بدهید. -گِرِگ سیوتی (Greg Ciotti)، بازاریاب وب‌سایت HelpScout می‌گوید: «همه‌ی کسب‌و‌کارها، مربوط به هر …