نقطه‌ حداکثر تأمل

نقطه‌ حداکثر تأمل بهترین ایده‌ها زمانی به سراغ‌تان می‌آیند که مشغول نوشتن هستید،نه درحال فکرکردن،اگر قرار باشد در یک جزیره‌ی دورافتاده در وسط اقیانوس یک همراه داشته باشید،چه کسی را با خودتان می‌برید؟ همسرتان؟ دوست‌تان؟ یک مشاور؟ باهوش‌ترین استاد دانشگاه؟ یک‌نفر که سرگرم‌تان کند؟البته که هیچ‌کدام برای بلندمدت به‌کارتان نخواهد …

مصاحبه کاری

تعریف کردن از خود در مصاحبه کاری درست است؟ تعریف کردن از خود در مصاحبه کاری درست است؟با ما همراه باشید: مشاور عزیز، قصد دارم دنبال کار بگردم. حدود سه سال است که در این شرکت کار می‌کنم و همه یاد گرفتنی‌ها را یاد گرفتم. اینجا دیگر جایی برای پیشرفت …