گزارش آزمون ایزو 17025

گزارش آزمون ایزو 17025 برای اطلاعات در مورد گزارش آزمون ایزو 17025 متن زیر را مورد مطالعه قرار دهید. پس از انجام آزمون‌ها، نتايج آزمون‌ها در دفاتر آزمايشگاه ثبت مي‌گردد. سپس با توجه به نوع آزمون‌هاي انجام شده، گزارشات آزمون به شرح زير تهيه مي‌شود: نتايج آزمون‌هاي مشتريان  پس از ثبت …

گزارش دهی نتایج آزمون

گزارش دهی نتایج آزمون گزارش نتایج ثبت مي شود و به صورت صحيح، شفاف، خوانا، بدون خط خوردگي و ابهام اعلام مي شود. گزارش نتایج داراي يك شماره منحصر بفرد مي باشند كه در صورت نياز، رديابي گزارشات را ميسر مي نمايد. شامل موارد مندرج زير مي باشد: اطلاعات مربوط …