گزارشی خواندنی از موسسه McKinsey

گزارشی خواندنی از موسسه McKinsey منتشر شده  با عنوان : “امنیت روانی، هوش عاطفی و رهبری در زمان تغییر(بحران)” این مقاله الزامات رهبری زمان ما را روشن می‌کند: گرد هم آوردن مردم، نیرو بخشیدن به پیشرفت رو به جلو، و تصور دوباره برگشتن به حالت عادی،ما در یک دوره عدم …