صخره شیشه‌ای

صخره شیشه‌ای صخره شیشه‌ای را در دنیای مدیریت در متن زیر مشاهده بفرمایید:     در دنیای مدیریت و محافل آکادمیک، نظریه‌ای وجود دارد که به استعاره “صخره شیشه‌ای (Glass Cliff)” معروف است،این نظریه می‌گوید: “در سیاست، ورزش یا دنیای کسب و کار، هر گاه اوضاع بد پیش می‌رود و …