روش CATWOE

روش CATWOE روش CATWOE را در متن زیر به صورت دقیق مطالعه بفرمایید: روشی برای تسهیل‌ در تعریف دقیق مسئله وقتی در کسب‌وکارتان با مسئله‌ی بسیار بزرگی روبرو می‌شوید، چه می‌کنید؟ برای مثال، تصور کنید نرخ ماندگاری کارمندان‌تان کم است و می‌خواهید دلیل آن را بدانید. قدم اول‌ می‌تواند طوفان …

شش گام برای تغییر شخصی

شش گام برای تغییر شخصی شش گام برای تغییر شخصی در متن زیر گام های مربوط به تغییرات شخصی و درونی را ارئه می کند:     بیشتر مدیران تازه کار به قدری مشغول ایجاد روابط مستحکم با اعضای تیمشان هستند که فراموش می‌کنند زمانی را به برقراری ارتباط با …