اعتماد به نشان تجاری خود را خدشه‌دار نکنید

اعتماد به نشان تجاری خود را خدشه‌دار نکنید     نشان تجاری شرکت ها و کارخانه جات اعتماد به نشان تجاری خود را خدشه‌دار نکنید،نشان‌تجاری (برند) و وجهه یک شرکت در ذهن مردم نقش انکارناپذیری در احتمال موفقیت آن دارد. داشتن یک نشان تجاری قدرتمند، سال‌ها عملکرد مالی یک شرکت …