پنج مهارت ضروری کوچینگ

پنج مهارت ضروری کوچینگ     کوچینگ نصیحت کردن نیست: با اینکه به نظر می رسد کوچینگ ساده و راحت است پیشنهاد می شود که کوچینگ را با چیزهایی که نیست بشناسید يعني اينكه كوچينگ مشاوره، آموزش و نصیحت نيست گوش دادن فعالانه: درصد کمی از مردم عمیقا گوش می …