اQuick win چیست؟

اQuick win چیست؟ اQuick win چیست؟با ما در متن زیر همراه باشید: در شرکتهای بسیاری شاهد آن هستیم که مدیران و رهبران برای کارکنان خود به تنظیم و تعریف اهداف بلند مدت می پردازند،و از کارکنان خود خواهان دست یابی به آن اهداف هستند،یکی از بزرگترین اشتباهات آن است که …