افزایش بهره‌وری با کنترل دمای محل کار

افزایش بهره‌وری با کنترل دمای محل کار       یافتن و تنظیم دمای محیطی که همه در آن احساس راحتی کنند کار چالش برانگیزی است،دمای محیط مطلوب امری بسیار مهم و تاثیرگذار در بهره‌وری کارمندان یک سازمان می‌باشد تفاوت فقط چند درجه‌ای در دمای محیط، تاثیر قابل توجهی بر …