طبق مدل 5 عاملی شخصیت

طبق مدل 5 عاملی شخصیت   در چه شغلی موفق می شوید؟ مدل 5 عاملی شخصیت (Five Factor Model) که به آن BIG 5 یا مدل شخصیت نئو هم گفته می شود، یکی از مدل های شناخته شده و بسیار کاربردی برای تحلیل شخصیت مخصوصا برای شناسایی استعدادها و جذب …