چرا برخی کارمندان کم کارند؟

چرا برخی کارمندان کم کارند؟ چرا برخی کارمندان کم کارند؟با ما همراه بمانید: اتفاق افتاده که به عنوان مدیر یا ارباب رجوع از کم کاری یک کارمند کلافه شوید؟ ♦ وقتی در شرکتی کارها درست انجام نمی‌شود یا اصلا انجام نمی‌شود، سوال بالا ذهن مدیر را به خود مشغول می‌کند. …