استانداردهای بین المللی در ايزو 

مراحل تدوین استانداردهای بین المللی در ايزو مراحل تدوین استانداردهای بین المللی در ايزو  را می توانید در متن زیر مطالعه و دنبال بفرمایید:   استانداردهای منتشره توسط ایزو چهار نوع می‌باشند: 1. ISO/PAS (Publicly Available Specification) 2. ISO/TR (Technical Report) 3. ISO/TS (Technical Specification) 4. IS (International Standard) کشورهای …