چگونه یک رهبر چابک باشید

چگونه یک رهبر چابک باشید چگونه یک رهبر چابک باشید؟با ما همراه باشید در متن زیر:     سازمان سنتی تبدیل یک سازمان سنتی به یک مجموعه‌ی چابک، کار دشواری است در گام نخست لازم است مدیران سازمان بسیاری از عادات و روش‌های گذشته را کنار بگذارند و خود را …