شاخص عملکرد کلیدی (KPI)

شاخص عملکرد کلیدی (KPI)     تعریف شاخص KPI: یک ارزش قابل اندازه­ گیری است که نشان می­ دهد شرکت تا چه اندازه به شکل موثر به اهداف کلیدی کسب و کار خود دست پیدا می کند. سازمان ها از شاخص های عملکرد کلیدی در چندین سطح مختلف برای سنجش …

موفقیت به‌طور مداوم در متن زمان ساخته می‌شود

موفقیت به‌طور مداوم در متن زمان ساخته می‌شود     بنیان‌گذار شرکت Keller Williams Realty گری کلر، بنیان‌گذار شرکت Keller Williams Realty، به‌جای اینکه روز خود را با کارهای غیر ضروری پر کند، ۴ ساعت اول هر روز را به هدف اصلی امسال خود اختصاص می‌دهد. انتخاب یک هدف کلر …