از غر زدن تا تأخیر داشتن

از غر زدن تا تأخیر داشتن ۱۰عادت بدی که مفید هستند ۱- همیشه کارهایتان را پشت گوش می اندازید ◊بعضی روانشناسان معتقدند ما باید دید بازتری به مسأله ی پشت گوش انداختن کارها داشته باشیم و به آن فقط به عنوان نشانه ای از تنبلی نگاه نکنیم،چون این مسأله می …

چند قدم برای بهبود مهارت‌های ارتباطی

چند قدم برای بهبود مهارت‌های ارتباطی     ⁣ از به کار بردن کلمات و آواهای غیرضروری پرهیز کنید: ⁣تکرار آواهایی مانند «اِممم» یا «اِاا» هیچ کمکی به ارتقای سطح گفت‌وگوهای‌تان نمی‌کند. این آواهای اضافه را حذف کنید تا متقاعدکننده‌تر به نظر برسید و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید. …