کسب و کار شطرنجی

کسب و کار شطرنجی     هدف نهایی کسب و کارها هدف نهایی بسیاری از کسب و کارها تولید منحصولات و خدماتی است که به درد مردم بخورد،مثلا یکی از این کسب و کار خط تولید صفحه و مهره های شطرنج است و ملزومات ورزشی است! کارآفرین شدن جالب است …