۴ باید و نباید مهم در کسب ثروت و موفقیت

 ۴ باید و نباید مهم در کسب ثروت و موفقیت واژه میلیاردر شدن برای بسیاری از ما یک رویا و موفقیتی بی نظیر به نظر می‌رسد. اما مسئله اصلی در کسب ثروت و موفقیت و میلیاردر شدن این است که افرادی که به این حد از ثروت رسیده‌اند به دو …