به چه دلیل امکان مستثنی کردن بند7 در برخی سازمانها وجود دارد؟

به چه دلیل امکان مستثنی کردن بند7 در برخی سازمانها وجود دارد؟   برای اینکه به جواب سوال فوق دست یابیم ابتدا به بیان بند 1-2 استاندارد پرداخته و سپس آن را تشریح میکنیم؛ بند1-2- کاربرد تمامي الزامات اين استاندارد بين المللي عمومي بوده و قابليت اعمال در كليه سازمان …

تشریح بند 4 استاندار iso 9001

تشریح بند4 استاندار iso 9001   سیستم مديريت كيفيت: منظور از اين بند تهيه مستندات و سوابق لازم براي اجراي سيستم مي باشد . مستنداتي كه بايد براي اجراي سيستم تهيه شوند عبارتند از: خط مشي كيفي: مدير عامل سازمان مقاصد و سياستهاي كلي كيفي شركت را معمولا در يك …