مفهوم کایزن

مفهوم کایزن مفهوم کایزن را به صورت خلاصه وار می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید:     کایزن ترکیبی دو کلمه ای از یک مفهوم ژاپنی است که تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی است،در واقع کایزن بر این فلسفه استوار است که …

کایزن و هزینه یابی

کایزن و هزینه یابی: هزینه یابی کایزنی یعنی حفظ سطوح هزینه فعلی برای تولید محصولات در جریان ساخت و انجام کار سیستماتیک برای کاهش مستمر هزینه ها تا سطح مطلوب و هدف آن پیگیری سرسختانه فعالیت های کاهش هزینه در تمام مراحل ساخت و به منظور کمک به حداقل کردن …

کایزن چیست؟

کایزن چیست؟ كايزن تركيبي دو كلمه اي از يك مفهوم ژاپني است كه تعريف آن تغيير به سمت بهتر شدن يا بهبود مستمر و تدريجي است. در واقع كايزن بر اين فلسفه استوار است كه براي ايجاد بهبود در سازمان ها لازم نيست به دنبال تغييرات انفجاري يا ناگهاني باشيم، …