کانون ارزیابی نباید بازنده داشته باشد

کانون ارزیابی نباید بازنده داشته باشد هفده سال پیش همراه با تعدادی از مدیران ایران خودرو بازدیدی از شرکت هندی “تاتا” داشتیم. در آنجا به شکل دقیق و مفصل با کانون ارزیابی و برنامه های جانشین پروری آشنا شدم. پس از بازگشت از این سفر، طرح “مدیران فردا” را آغاز …

کانون ارزیابی

کانون ارزیابی نباید بازنده داشته باشد کانون ارزیابی نباید بازنده داشته باشد متن زیر را دنبال بفرمایید تا بیشتر به موضوع مدنظر پی ببرید:     هفده سال پیش همراه با تعدادی از مدیران ایران خودرو بازدیدی از شرکت هندی “تاتا” داشتیم در آنجا به شکل دقیق و مفصل با …

کانون ارزیابی نباید بازنده داشته باشد 

کانون ارزیابی نباید بازنده داشته باشد       هفده سال پیش همراه با تعدادی از مدیران ایران خودرو بازدیدی از شرکت هندی “تاتا” داشتیم،در آنجا به شکل دقیق و مفصل با کانون ارزیابی و برنامه های جانشین پروری آشنا شدیم، پس از بازگشت از این سفر، طرح “مدیران فردا” …

کانونهای ارزیابی و توسعه

برخی از سؤالاتی که ارزیابی شوندگان و داوطلبان حاضر در کانونهای ارزیابی و توسعه میپرسند       تا چه مدت اعتبار دارد؟ بازخوردی که در کانون ارزیابی میدهند تا چه مدت اعتبار دارد؟ مثلا وقتی به من میگویند توانایی شما در کار تیمی پایین است، آیا همیشه پایین خواهد …