مدیران کاریزماتیک

مدیران کاریزماتیک (2) ادامه از مطلب مدیران کاریزماتیک 1 : ۳- بازیگر احساسی بودن اگر خوش‌بین نباشید و اعتماد به نفس نداشته باشید، به قدری “بازیگری” نیاز دارید. اگرچه افراد کاریزماتیک در نمایش احساسات واقعی خود زمانی که به نفعشان باشد خوب هستند، معمولاً در نقش بازی کردن به شکلی که …