کاهش مخارج استارتاپ‌ها

کاهش مخارج استارتاپ‌ها     استراتژی های خاص هر صاحب کسب و کاری استراتژی های خاصی برای پس انداز پول دارد. از آنجایی که کاهش تولید ایده خوبی برای این کار نیست، حذف مخارج و هزینه های اضافی بهترین ایده است،اما چه چیزهایی را میتوان در محل کار کم کرد …

پشیمانی های بزرگ کارآفرینان موفق

از مهم ترین پشیمانی های بزرگ کارآفرینان موفق درس بگیرید!     کارآفرینان موفق این که فکر کنیم کارآفرینان موفق از ثروتمند ترین های دنیا هستند، تا حدود زیادی نادرست می باشد. زیرا وقتی ما حرف از “ثروت” می زنیم، در واقع از نقطه نظر مالی به قضایا نگاه می …