بازگشایی اقتصاد بعد از بحران کرونا

چگونگی بازگشایی اقتصاد بعد از بحران کرونا دیروز پل رومر، برنده ی نوبل 2018، در مورد استراتژی بهینه بازگشایی اقتصاد بعد از بحران کرونا صحبت می کرد، ویدئوش اینجا هست. من چند نکته ی مهم حرف هاش را خلاصه می کنم چه بسا برای ایران مفید باشد: ♦ مهم ترین …