کارمند خوب

کارمند خوب متن زیر مطالبی را در مورد کارمند خوب بیان می نماید: ♦ احتمالا قدیمی ترین کلیشه مدیریتی این است که “افراد مهم ترین دارایی یک سازمان هستند”اگر این درست بود آنگاه شرکت ها باید با دقت فرآیند استخدام خود و نتایج آن را بررسی می کردند تا اطمینان …

هفت مشکل رایج مدیران و دلیل آن

هفت مشکل رایج مدیران و دلیل آن:   1⃣ کارمند خوب پیدا نمی‌شود مشکل از آنجاست که مهارت کافی در استخدام نداریم. البته منظور ما این نیست که استخدام کار بسیار راحتی است. کار سخت است ولی امکان‌پذیر است. 2⃣ هیچکس کار را مثل خود آدم انجام نمی‌دهد باید در …