چرا برخی کارمندان کم کارند؟

چرا برخی کارمندان کم کارند؟ چرا برخی کارمندان کم کارند؟با ما همراه بمانید: اتفاق افتاده که به عنوان مدیر یا ارباب رجوع از کم کاری یک کارمند کلافه شوید؟ ♦ وقتی در شرکتی کارها درست انجام نمی‌شود یا اصلا انجام نمی‌شود، سوال بالا ذهن مدیر را به خود مشغول می‌کند. …

کم کاری کارمندان

کم کاری کارمندان کم کاری کارمندان چرا برخی کارمندان کم کارند؟ اتفاق افتاده که به عنوان مدیر یا ارباب رجوع از کم کاری یک کارمند کلافه شوید؟ وقتی در شرکتی کارها درست انجام نمی‌شود یا اصلا انجام نمی‌شود، سوال بالا ذهن مدیر را به خود مشغول می‌کند. طبق تحقیقات گسترده‌ای …