مشخص کردن هدف

مشخص کردن هدف برای مشخص کردن هدف خود متن زیر را دنبال بفرمایید: هنگام آغاز کردن هر وظیفه باید اهداف روشنی تعیین شودTچرا که : ◊اهداف حدود کار را تعیین کرده و ذهن و فعالیت شخص را برای انجام دادن آن متمرکز می سازد . ◊بدون اهداف روشن، ممکن است …

مشکلات فروش

۴ راه برای غلبه بر مشکلات فروش ۴ راه برای غلبه بر مشکلات فروش را در متن زیر مطالعه بفرمایید: قسمت بعدی ◊حرفه‌ای‌ها همیشه پیشرفت را می‌خواهند و می‌توانند یک وظیفه را، چه زبانی و چه جسمانی، بارها و بارها برای رسیدن به کمال انجام دهند. ◊شما به یک حرفه‌ای …

هفت استراتژی موفقیت

هفت استراتژی موفقیت هفت استراتژی موفقیت را در متن زیر مطالعه بفرمایید: قسمت اول یکی از نمایشنامه‌های معروف شکسپیر می‌گوید افراد موفق یا برای آن کار زاده شده‌اند یا برای موفقیت سخت تلاش می‌کنند. انسان‌های متوسط اغلب فکر می‌کنند برای موفقیت باید تمام وقت خود را به کار کردن بپردازند. …

مدیر یا کارشناس؟

مدیر یا کارشناس؟ مدیر یا کارشناس؟ از کجا بفهمیم که برای مشاغل و مناصب مدیریتی ساخته شده ایم یا مشاغل و مناصب کارشناسی و از کجا بفهمیم که با ورود به کدام مسیر (مدیریتی یا کارشناسی) به حداکثر موفقیت خود می رسیم؟همه ما می خواهیم بدانیم برای کدام مسیر مناسب …