۱۰ روش جذب نیرو که کارجویان را فراری می‌دهد

۱۰ روش جذب نیرو که کارجویان را فراری می‌دهد     استراتژی جلب مشتری همه سازمان‌ها استراتژی‌هایی برای جلب مشارکت مشتری دارند. اما اغلب سازمان‌ها هیچ استراتژی‌ای در رابطه با تجربه متقاضی ندارند،چرا فرآیندهای جذب نیرو تا این حد فاجعه‌اند؟ چون ما هنوز هم ذهنیت قدیمی خودمان را داریم. هنوز …