کارآفرینی اکتسابی است نه ژنتیکی

کارآفرینی اکتسابی است نه ژنتیکی کارآفرینی اکتسابی است نه ژنتیکی با ما در متن زیر همراه بمانید: ♦کارآفرینی ژنتیکی نیست، همه می توانند آن را یاد بگیرند. ♦کارآفرینان میل زیادی به موفقیت دارند. ♦هدف گرا حرکت می‌کنند. جهت مشاوره ایزو 9001 در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی …