انکار مرگ مديريت

انکار مرگ مديريت انکار مرگ مديريت را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید:   مدیریت دولتی وقتی افراد در معرض مرگ عزیزان قرار می گیرند، معمولا اولین کاری که برای حفظ تعادل روانی خود انجام می دهند،اقدام به انکار است. انکار یک مکانیزم دفاع روانی است که به افراد …

به ارزیابی عملکرد کارکنان توجه ویژه داشته باشید

به ارزیابی عملکرد کارکنان توجه ویژه داشته باشید     ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی است که می توان گفت جزو چالشی ترین و سخت ترین تکنیک های مدیریتی هم هست سازمانهای زیادی سالهاست درگیر این ابزار هستند و هر روز بارها و بارها برای نوع ارزیابی که …