مدیران کاتالیزورهای شادی در کار

مدیران کاتالیزورهای شادی در کار مدیران کاتالیزورهای شادی در کار در متن زیر را دنبال بفرمایید:       هیچ مدیری نمی‌تواند کارمندانی مولد و پربازده و البته، شاد و سرزنده بسازد، بلکه فقط می‌تواند این روند را تسریع و تسهیل کند. در واقع، مدیران نقش کاتالیزور را در دستیابی …