ژان ژاک روسو

ژان ژاک روسو ژان ژاک روسو یک از مطالب مهمی است که آن را در متن زیر می توانید دنبال کنید: انسان‌های ماقبل تاریخ اخلاقی‌تر بودند و مهم‌ترین اصل زندگی آن‌ها دلسوزی به حال رنج‌های دیگران بود، تمدن تجاری ما را از این وضعیت طبیعی خارج کرد، ما در دنیای …