اگر ماسک نزنیم

اگر ماسک نزنیم ۷ اتفاق وحشتناک در انتظار ماست! اگر ماسک نزنیم ۷ اتفاق وحشتناک در انتظار ماست!با ما همراه بمانید: ♦مهمترین روش انتقال کرونا نفس کشیدن، حرف زدن یا سرفه ناقلان کووید ۱۹ است و مهمترین دستاورد بشر در برابر کرونا تا این لحظه، ماسک است. خطر انتقال بیماری …

چگونه با مشکلات کنار بیاییم

۱- وقتی مشكلی دارید، به جای مناسبی بروید و كمی قدم بزنید، وقتی به خانه بر‌می‌گردید، متوجه می‌شوید كه دیدتان به كلی عوض شده است. ۲- وقتی زندگی سخت می‌شود و راه‌های ارتباطی بسته می‌شوند، وضعیت را با شوخی و خنده روشن كنید. ۳- روبه‌رو شدن با مشكل، پیروزی بزرگی …