نکات مدیریت زمان

 نکات مدیریت زمان  نکات مدیریت زمان :چند نکته درباره مدیریت زمان ۱) به دیگران قول ۱۰۰% بدهید که کاری را تا تاریخ معینی به اتمام خواهید رساند. قول دادن به دیگران در شما انگیزه ایجاد می کند. ۲) در مطالعه مجلات ، به منظور صرفه جویی در وقت ، مقالات …