رویه های سازمانی

رویه های سازمانی رویه های سازمانی را برای شما عزیزان قرار گرفته را مطالعه بفرمایید: ←رویه‌ها پیش‌برنده‌ی کارهای یک شرکت هستند. در حالی که سیاست‌ها شیوه‌ی تصمیم‌گیری افراد را هدایت می‌کنند،رویه‌ها چگونگی انجام و تکمیل یک وظیفه یا فرآیند را نشان می‌دهند. رویه‌ها عمل محور  ←رویه‌ها عمل محور هستند و …

راهبردهای ساده بکار ببرید نه پیچیده

راهبردهای ساده بکار ببرید نه پیچیده     استراتژی های غیر قابل درک یکی از اقدامات نادرستی که مدیران برای نشان دادن زیرکی و دانش خود استفاده می‌کنند ایجاد استراتژی های غیر قابل درک است،بدبختانه اگر افرادتان نتوانند راهبرد تان را بفهمند، نمی‌توانند سر در بیاورند که چه کنند و …

استراتژی پیچیده نیست، اما سخت است؛

استراتژی پیچیده نیست، اما سخت است؛ استراتژی پیچیده نیست، اما سخت است؛ سختی استراتژی استراتژی بدین دلیل سخت است که افراد و سازمانها را مجبور به انتخاب گزینه های محدود در خصوص آینده می کند و این موضوعی است که در اکثر سازمانها اتفاق نمی افتد،برگرفته از کتاب «بازی برای …