مشتری مداری

مشتری مداری مشتری مداری را در متن زیر بخوانید: قسمت اول ◊زمانی که به اداره یا سازمانی مراجعه می‌کنیم انتظارداریم در مدت زمان مطلوب به خواسته ما رسیدگی شود. ◊یعنی از دیدگاه مشتری انتظارمان رضایتمندی است. جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می …