انتقال پیام‌های مثبت

چگونگی انتقال پیام‌های مثبت با زبان بدن چگونگی انتقال پیام‌های مثبت با زبان بدن را در متن زیر دنبال بفرمایید: اهمیت زبان بدن طی تحقیقات پژوهشگران ۶۰ الی ۹۰ درصد پیام هایی که به دیگران منتقل می شود،از طریق زبان بدن است،رفتار شما در اولین ملاقات اهمیت بالایی دارد،چرا که …

مدل پنج ام 5MS در تبلیغات

مدل پنج ام 5MS در تبلیغات مدل پنج ام 5MS در تبلیغات را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: -ممکن است شما نتوانید برنامه‌ای تبلیغاتی هرچند ساده و کم هزینه و مختصر را برای موسسه تجاری خود طراحی کنید ولی با آشنایی با اصول و مراحل تصمیم‌گیری در آن، …

انتقال موثر یک پیام

الزامات انتقال موثر یک پیام الزامات انتقال موثر یک پیام را می توانید در متن زیر مشاهده بفرمایید:   آیا تا به حال فکر کرده‌اید اگر در جایگاه نمایندگی از یک سازمان بخواهید مواضع یا خواسته‌های خود را به یک فرد یا گروه مشخص انتقال دهید، طراحی پیام مدنظر شما …