به‌‌جای پول نقد به کارمندانتان جایزه بدهید

به‌‌جای پول نقد به کارمندانتان جایزه بدهید به‌‌جای پول نقد به کارمندانتان جایزه بدهید و متن زیر را برای اطلاع از این موضوع مطالعه بفرمایید: ♦ ریچارد تالر، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل و استاد اقتصاد رفتاری، در پادکست اخیر خود در NPR توضیح می‌دهد که چرا بهتر است کارفرمایان به‌جای پول …